Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Uwaga utrudnienia w ruchu!

Aktualności

Uwaga utrudnienia w ruchu!

Uwaga utrudnienia w ruchu!

Opublikowano: 19.12.2017 Dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków

Szanowni Państwo,

STRABAG Sp. z o.o., działając jako Wykonawca robót na w/w kontrakcie, zawiadamia iż, z dniem 27.12.2017 r. wprowadza tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem nr rej. 4064.237.2016.

Utrudnienia w ruchu potrwają do 30.05.2019 r. Kierowcy powinni dostosować się do tymczasowego oznakowania oraz zachować szczególną ostrożność.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych