Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyniki konsultacji Programu...

Aktualności

Wyniki konsultacji Programu Profilaktyki na 2018 rok

Wyniki konsultacji Programu Profilaktyki na 2018 rok

Opublikowano: 28.12.2017 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok

Na mocy Zarządzenia nr 162/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 13 grudnia 2017 roku, w dniach 14 – 21 grudnia 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.

Konsultacje miały formę:
  1. złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
  2. złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl.

W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały.