Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Protokół z przeprowadzonych...

Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Opublikowano: 29.12.2017 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych