Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zasady zimowego utrzymania dróg...

Aktualności

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

Opublikowano: 08.01.2018 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Jabłonna należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, prowadzone będą w oparciu o plan zimowego utrzymania. Odbywać się ono będzie w oparciu o przyjęte i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Lubelskiego standardy.

Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach zostały zaliczone do następujących standardów: III, IV, V, VI co oznacza, że w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszczalne są przerwy 
w komunikacji :

  • do 6 godzin na drogach standardu III
  • do 8 godzin na drogach standardu IV
  • do 24 godzin na drogach standardu V
  • do 48 godzin na drogach standardu VI

Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości  będzie prowadzone w pierwszej kolejności na drogach o wyższym standardzie, a następnie na drogach utrzymanych w niższym standardzie. Do zwalczania śliskości zimowej w zależności od potrzeb  użyte zostaną mieszanki piaskowo – solne i piasek. Do posypywania wykorzystane zostaną piaskarko – solarki.

Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg należy liczyć się z możliwością utrudnień w ruchu w przypadku większych opadów śniegu.

Informacje o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg można uzyskać telefonicznie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach  pod numerem  81 516 28 84 i 81 516 28 86 od godz. 700 do godz. 1500, a w czasie akcji zimowej od 600 do 2000.

Z chwilą zaistnienia warunków zimowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie  z siedzibą w Bełżycach oraz w poszczególnych obwodach drogowych odbywać się będą dyżury:

w godzinach   600 – 2000 (w zarządzie)

w godzinach   400 – 2000 (w obwodach drogowych), tel. 81 566-02-60

 

Wykaz dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018:

Lp.

Nr drogi

Nazwa ciągu drogi

Standardy

1.

2269L

Lublin (ul. Zemobrzyca, ul. Osmolicka) - Bychawa

III

2.

2280L

Bychawka – Józefina – wólka Jabłońska

V

3.

2284L

Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków - Kolonia

V

4.

2272L

Lublin (ul. Głuska) – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837

V

5.

2274L

Czerniejów – Skrzynice

V

6.

2275L

Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski

V

7.

2114L

Piotrków - Kolonia -  Nowiny Żukowskie - Wygnanowice

VI