Aktualności

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Jabłonna należy do podstawowej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, prowadzone będą w oparciu o plan zimowego utrzymania. Odbywać się ono będzie w oparciu o przyjęte i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu Lubelskiego standardy.

Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach zostały zaliczone do następujących standardów: III, IV, V, VI co oznacza, że w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszczalne są przerwy 
w komunikacji :

  • do 6 godzin na drogach standardu III
  • do 8 godzin na drogach standardu IV
  • do 24 godzin na drogach standardu V
  • do 48 godzin na drogach standardu VI

Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości  będzie prowadzone w pierwszej kolejności na drogach o wyższym standardzie, a następnie na drogach utrzymanych w niższym standardzie. Do zwalczania śliskości zimowej w zależności od potrzeb  użyte zostaną mieszanki piaskowo – solne i piasek. Do posypywania wykorzystane zostaną piaskarko – solarki.

Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg należy liczyć się z możliwością utrudnień w ruchu w przypadku większych opadów śniegu.

Informacje o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz wszelkie uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg można uzyskać telefonicznie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach  pod numerem  81 516 28 84 i 81 516 28 86 od godz. 700 do godz. 1500, a w czasie akcji zimowej od 600 do 2000.

Z chwilą zaistnienia warunków zimowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie  z siedzibą w Bełżycach oraz w poszczególnych obwodach drogowych odbywać się będą dyżury:

w godzinach   600 – 2000 (w zarządzie)

w godzinach   400 – 2000 (w obwodach drogowych), tel. 81 566-02-60

 

Wykaz dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018:

Lp.

Nr drogi

Nazwa ciągu drogi

Standardy

1.

2269L

Lublin (ul. Zemobrzyca, ul. Osmolicka) - Bychawa

III

2.

2280L

Bychawka – Józefina – wólka Jabłońska

V

3.

2284L

Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków - Kolonia

V

4.

2272L

Lublin (ul. Głuska) – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837

V

5.

2274L

Czerniejów – Skrzynice

V

6.

2275L

Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski

V

7.

2114L

Piotrków - Kolonia -  Nowiny Żukowskie - Wygnanowice

VI

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych