Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyjazd na ferie dla dzieci w ramach KRUS

Aktualności

Wyjazd na ferie dla dzieci w ramach KRUS

Wyjazd na ferie dla dzieci w ramach KRUS

Opublikowano: 11.01.2018 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje zimowisko dla dzieci w Ochotnicy Dolnej, których rodzice ubezpieczeni są w KRUS. Koszt 10-dniowego wyjazdu - 200,00 zł. Rekrutację prowadzi GOPS w Jabłonnie do poniedziałku 15 stycznia 2018 r.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat (urodzonych po 1 marca 2002 roku), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce w miejscowości Ochotnica Dolna, woj. małopolskie w terminie: 29.01. – 07.02.2018.

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 950,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. Pozostała kwota - 200,00 zł pokrywana jest przez rodziców (opiekunów prawnych).

Stowarzyszenie zapewnia kompleksowe zorganizowanie zimowiska (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za wyjątkiem wyżej wskazanej), w tym m.in.:
- zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),
- atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów,
- sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na zimowisku,
- transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,
- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika,
- ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna na kwotę 5000 zł.

Rekrutacja prowadzona jest Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, tel. 81 561 00 50. Zapisy trwają do 15 stycznia 2018 roku. Liczy się kolejnosc zgłoszeń.

Informacja o zimowisku - Ochotnica Dolna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.13 MB]

Karta kwalifikacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [324.22 KB]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.04 KB]