Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla przedsiębiorców...

Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu

Opublikowano: 12.01.2018 Przypominamy, że przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017 są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2017 oraz dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

Niedopełnienie w terminie obowiązku złożenia w/w oświadczenia oraz niedokonanie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w 2017 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.39 KB]

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych