Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności II Konkurs Czytelniczy - CZYTAM BO...

Aktualności

II Konkurs Czytelniczy - CZYTAM BO LUBIĘ

II Konkurs Czytelniczy - CZYTAM BO LUBIĘ

Opublikowano: 13.01.2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie ogłosiła II. edycję konkursu czytelniczego "Czytam bo lubię". Zapraszamy do udział! Regulamin poniżej, na zgłoszenia czekamy od 3 listopada!

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO - „CZYTAM BO LUBIĘ - II EDYCJA”

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie oraz filie w Piotrkowie Drugim, Skrzynicach Pierwszych i Chmielu Pierwszym.
 2. Celem konkursu jest:
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • motywacja i zachęcanie do czytania książek
 • rozbudzanie zainteresowań literaturą,
 • utrwalanie nawyku obcowania z książką,
 • podnoszenie kultury czytelniczej,
 • budowanie przyjaznej relacji biblioteka – czytelnik.
 • Konkurs polega na wyłonieniu czytelników, którzy w trakcie trwania konkursu wypożyczą i przeczytają jak największą liczbę książek dostępnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie i jej filiach i poprzez to zbiorą na karcie uczestnictwa jak największą liczbę punktów.
 1. Uczestnicy konkursu:
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • skierowany do czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz filii,
 • konkurs polega na zebraniu jak największej liczby punktów na karcie uczestnika.
 1. Warunki konkursu:
 • konkurs trwał będzie od 2 stycznia 2018 roku do 31 października 2018 roku, książki wypożyczone wcześniej lub później nie będą zakwalifikowane i liczone w ramach konkursu,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest systematyczne wypożyczanie i czytanie książek oraz znajomość regulaminu wypożyczeń biblioteki,
 • jednorazowo nie można wypożyczyć więcej niż 8 książek, dostosowanych do wieku czytelników,
 • konkurs polega na zebraniu jak największej liczby punktów na karcie uczestnika:
 1. 1 książka to jeden punkt,
 2. terminowy zwrot przeczytanych książek 10 punktów,
 3. recenzja do jednej z przeczytanych książek 30 punktów,
 4. zdjęcie w przebraniu za bohatera ulubionej książki lub z książką 20 punktów,
 5. wykonanie zakładki do książki dowolną techniką 10 punktów.
 • kategorie wiekowe uczestników:
 1. kategoria I dzieci od 0 do 6 lat (nagroda dla dziecka i opiekuna),
 2. kategoria II dzieci od 7 do 12 lat,
 3. kategoria III młodzież od 13 do 18 lat,
 4. kategoria IV dorośli,
 • bibliotekarz może sprawdzić znajomość treści zwracanych książek,
 • wpisanie na listę uczestników konkursu jest równoznaczne z przystąpieniem do niego oraz

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016r. Poz.922) w celach związanych z konkursem. Ponadto uczestnik ma prawo do wglądu do przekazanych danych  oraz ich poprawienia i żądania ich usunięcia,

 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z możliwością umieszczania wizerunku uczestnika

w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, Urzędu Gminy oraz w gazetce gminnej.

 1. Zasady nagradzania:
 • najlepsi czytelnicy zostaną wyłonieni na podstawie zebranych punktów,
 • laureaci trzech pierwszych miejsc w w/w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody książkowe,
 • pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia i dyplomy
 • wszyscy uczestnicy wezmą udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.
 • Postanowienia końcowe:
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia, czy odwołania konkursu,
 • rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na początek listopada 2018 roku, dokładny termin wręczenia nagród zostanie ustalony i podany na stronie i tablicach informacyjnych organizatora
 • informacje z przebiegu konkursu zostaną podane na stronie i tablicach informacyjnych organizatora,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.