Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna -...

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna - otwarty konkurs ofert - sport

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna - otwarty konkurs ofert - sport

Opublikowano: 16.01.2018 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jabłonna o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Rodzaje wspieranych zadań w konkursie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1. prowadzenie szkolenia sportowego na terenie Gminy w różnych dyscyplinach sportu,
2. organizacja zawodów sportowych lub udział w zawodach sportowych,
3. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,
4. organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań.
 
Więcej informacji o konkursie znajduje się w ogłoszeniu konkursowym.