Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD...

Aktualności

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

Opublikowano: 16.01.2018 Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wokół Lublina". Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD „Kraina wokół Lublina" i wdrażania LSR.