Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wybory sołtysa - PIOTRKÓW PIERWSZY

Aktualności

Wybory sołtysa - PIOTRKÓW PIERWSZY

Wybory sołtysa - PIOTRKÓW PIERWSZY

Opublikowano: 17.01.2018 Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) oraz § 22 ust. 1 statutu sołectwa Piotrków Pierwszy uchwalonego Uchwałą nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Jabłonna ogłasza:

Zwołuje się zebranie wiejskie w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa w Piotrkowie Pierwszym przed upływem kadencji, w związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa.

Zebranie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w Sali przy Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie.

W przypadku braku kworum, zebranie powtorzóne będzie po 15 minutach tj. o godz. 17:15.

 

Wójt GMiny Jabłonna

Magdalena Sałek