Aktualności

Ferie w szkołach na terenie gminy Jabłonna

Ferie w szkołach na terenie gminy Jabłonna

Zapraszamy do aktywnego udziału dzieci i młodzież w feriach na terenie naszej gminy, które będą odbywały się w szkołach w pierwszym tygodniu ferii!
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych