Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne - projekt boisk...

Aktualności

Konsultacje społeczne - projekt boisk przy Zespole Szkół w Jabłonnie

Konsultacje społeczne - projekt boisk przy Zespole Szkół w Jabłonnie

Opublikowano: 24.01.2018 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jabłonna projektu projektu budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Jabłonnie wraz z opisem.
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Jabłonna na temat planowanej inwestycji.
 
Obszar przeprowadzanych konsultacji obejmuje teren Gminy Jabłonna, a konsultacje skierowane są do mieszkańców Gminy Jabłonna.
 
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jabłonna przeprowadzone zostaną w terminie od 1 do 11 lutego 2018 r.
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie:
1. składania wniosków i uwag co do treści i zakresu projektu budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Jabłonnie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna osobiście lub za pośrednictwem poczty. Adres do składania uwag: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. W przypadku przesłania uwag pocztą przy analizie uwag liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data stempla pocztowego. Przy składaniu wniosków i uwag należy podać swoje imię i nazwisko,
2. składania wniosków i uwag w formie elektronicznej na adres e-mail: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl z tytułem wiadomości „Konsultacje boiska”. Przy składaniu wniosków i uwag należy podać swoje imię i nazwisko.
 
Warunkiem udziału mieszkańców Gminy Jabłonna w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konsultacjach oraz adresu zamieszkania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie przeprowadzania konsultacji społecznych.