Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rekrutacja do przedszkoli publicznych...

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Opublikowano: 30.01.2018 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym rozpocznie się 19 lutego 2018 roku. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [48.79 KB]

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.75.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/181/2017 Gminy Jabłonna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, w części obejmującej § 1 Lp. 1 tabeli., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.93 KB]