Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 22.08.2017 Zawiadamiam, że XXXII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna.

Porzadek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 

 1. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Dominów-Skrzynice”,
 2. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej Nr 2274L Czerniejów-Skrzynice wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostów istniejących”,
 3. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie na drodze powiatowej Nr 2274L”,
 4. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska od km 4+969 do km 5+413 w miejscowości Wierciszów”,
 5. w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,
 6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

     7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
     8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
     9. Sprawy bieżące.
     10.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek