Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne - zmiana nazw...

Aktualności

Konsultacje społeczne - zmiana nazw miejscowości

Konsultacje społeczne - zmiana nazw miejscowości

Opublikowano: 23.02.2018 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczące zniesienia nazw miejscowości „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga” oraz nadania im jednej nazwy „Jabłonna”.

Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 15 lutego do 11 marca 2018 r. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectw Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga Gminy Jabłonna w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga” figurujących w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ustalonym na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200) oraz nadania im jednej nazwy „Jabłonna”.

Mieszkańcy Gminy Jabłonna bardzo często zgłaszają do Urzędu Gminy Jabłonna potrzebę uregulowania kwestii nazewnictwa oraz numeracji posesji na terenie sołectw Jabłonna, które związane są bezpieczeństwem (dojazd karetki pogotowania, straży pożarnej), a także życiem codziennym, np. dojazd kuriera, zaproszonych gości.  Zmiana nazw miejscowości „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga” i nadanie im jednej nazwy „Jabłonna” jest pierwszym i niezbędnym krokiem do uporządkowania właśnie nazewnictwa i numeracji wsi Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga, a docelowo prowadzić będzie do wyznaczenia i nadania nazw ulicom. Jednocześnie zmianie nie ulegną nazwy sołectw „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga”, które docelowo tworzyć będą jedną miejscowość o nazwie „Jabłonna”.

Informujemy, że od 1 marca 2015 r. zmiana nazwy miejscowości lub adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego, również zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, gdyż  paszport nie zawiera adresu właściciela, również nie dokunuje się zmian w księgach wieczystych. Mieszkańcy sami będą musieli pozałatwiać zmiany danych tylko w:  banku, Starostwie Powiatowym (bezpłatna wymiana prawa jazdy, za opłata -90,50zł wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu), zmienić dane u dostawcy internetu i operatora sieci komórkowej. Właściciele firm znajdujący się w tych miejscowościach muszą dokonać zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo w Krajowym Rejestrze Sądowym, również na własny koszt wymienić pieczątki, wizytówki, szyldy i druki firmowe.

Nadanie jednej nazwy miejscowości Jabłonna wraz z nadaniem ulic miałoby nastąpić od 1 stycznia 2019 roku po wyrażeniu zgody Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 15 lutego do 11 marca 2018 r. w formie wyrażania swojej opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:

  1. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek,
  2. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w sekretariacie Zespołu Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna-Majątek,
  3. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie, Jabłonna-Majątek 17, 23-114 Jabłonna-Majątek,
  4. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, Jabłonna-Majątek 17, 23-114 Jabłonna-Majątek,
  5. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji u sołtysa sołectwa Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza lub Jabłonna Druga,
  6. w wersji papierowej w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji u radnych Gminy Jabłonna reprezentujących miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza lub Jabłonna Druga,
  7. w wersji elektronicznej w formie skanu w terminach przewidzianych dla przeprowadzenia konsultacji na adres e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl,
  8. w formie ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej www.jablonna.lubelskie.pl.

Warunkiem udziału mieszkańców Gminy Jabłonna w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konsultacjach oraz adresu zamieszkania.

Więcej informacji na temat procedury prowadzenia konsultacji znajduje się w Zarządzeniu nr 21/2018 Wójta Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga oraz nadania im jednej nazwy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [475.08 KB]

Ankieta dotycząca zmiany nazw miejscowości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [160.19 KB]

ANKIETA ON-LINE: TUTAJ