Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne - zmiana nazw...

Aktualności

Konsultacje społeczne - zmiana nazw miejscowości - UZUPEŁNIENIE

Konsultacje społeczne - zmiana nazw miejscowości - UZUPEŁNIENIE

Opublikowano: 23.02.2018 W związku z licznymi sygnałami docierającymi do nas w sprawie prowadzonych konsultacji, poniżej przygotowaliśmy informacje dot. kosztów jakie mieszkaniec miałby ponieść w przypadku zmiany nazwy miejscowości na „Jabłonna” oraz nadania nazw ulicom.
Jako Urząd Gminy zdecydowaliśmy, że wystąpimy do wszystkich instytucji państwowych, samorządowych z informacją o ewentualnej zmianie adresów – po Państwa stronie będzie powiadomienie banku, operatora sieci telefonicznej/ telewizji kablowej oraz wymiana dowodu rejestracyjnego (płatne) oraz prawa jazdy (bezpłatne).
 
Przypominamy, że PODZIAŁ NA SOŁECTWA NIE ULEGNIE ZMIANIE, nadal będą 3: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga i Jabłonna-Majątek, natomiast POWSTANIE JEDNA MIEJSCOWOŚC JABŁONNA Z ULICAMI. Konsultacje trwają do 11 marca 2018r, zapraszamy do składania ankiet konsultacyjnych.
 

Rodzaj dokumentu

Czy jest obowiązek zmiany?

Koszt wymiany?

UWAGI

Dowód osobisty

NIE

 

 

Paszport

NIE

 

Brak adresu zamieszkania w dokumencie.

Prawo jazdy

TAK

0,00zł

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017roku, K36/15 – po stronie samorządu pozostaje koszt wymiany prawa jazdy kiedy wymiana powstaje z winy Urzędu (np. zmiana nazwy wsi, ulic)

Dowód rejestracyjny

TAK

90,50zł

 

Wydział ksiąg wieczystych

NIE

 

Do księgi wieczystej wpisywane są imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL-e i stąd zmiana adresu zamieszkania nie dotyczy w  żaden sposób wpisów dokonanych w księdze. Obręby geodezyjne zostaną te same, dlatego też nie zmienią się numery działek.

Poczta Polska, Policja, ZUS, KRUS, Urzędy Skarbowe, Starostwo Powiatowe, Urząd Statystyczny oraz służby ratunkowe, PGE, PSG

NIE

 

Gmina zawiadomi o zmianie adresów mieszkańców wysyłając zbiorcze zestawienie dot. sołectw Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majatek.

 

Bank

TAK

0,00zł

Każdy mieszkaniec musi udać się do oddziału swojego Banku i zmienić adres zamieszkania lub zmienić adres przez Internet (niektóre Banki mają taką możliwość).

Operator sieci komórkowej/ TV kablowej

TAK

0,00zł

Każdy mieszkaniec powinien zmienić adres do korespondencji u swojego operatora. 

Tabliczka z numerem posesji

TAK

15zł-30zł

Każdy z mieszkańców ma obowiązek oznaczenia swojej posesji nowym numerem domu z nazwą ulicy

Tablica z nazwą ulicy, tablica z nazwą miejscowości

NIE

 

Koszt związany z oznaczeniem ulic oraz miejscowości ponosi gminy