Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje programu opieki nad...

Aktualności

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 rok

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2018 rok

Opublikowano: 28.02.2018 Wójt Gminy Jabłonna informuje, że w dniach 28 lutego - 6 marca 2018 r. prowadzone są konsultacje z organizacjami pozarządowymi Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna na 2018 rok.

Formą konsultacji jest:
- złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały;
- złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały.

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: m.jakubusek@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Jabłonna.

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2018 rok”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.00 KB]

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna na 2018 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [206.44 KB]