Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Czy Jabłonna zmieni nazwę?

Aktualności

Czy Jabłonna zmieni nazwę?

Czy Jabłonna zmieni nazwę?

Opublikowano: 20.03.2018 W dniach od 15 lutego do 11 marca 2018 r. odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców Jabłonny-Majątek, Jabłonny Pierwszej i Jabłonny Drugiej. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców sołectw Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga Gminy Jabłonna w sprawie zniesienia nazwy miejscowości „Jabłonna-Majątek”, „Jabłonna Pierwsza” i „Jabłonna Druga” figurujących w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ustalonym na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200) oraz nadania im jednej nazwy „Jabłonna”.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za udział w tych konsultacjach bez względu na Państwa zadanie na ten temat. Dla nas najważniejsze było poznanie Państwa opinii z tym zakresie, ponieważ tylko tak jesteśmy w stanie ocenić potrzebę tej zmiany. Dziękuję również, może za nieliczny ale jednak udział w spotkaniach konsultacyjnych, ponieważ dzięki tym spotkaniom mogłam jeszcze lepiej zrozumieć i ocenić Państwa potrzeby.

Do opracowania wyników konsultacji została powołana Zarządzeniem Wójta Komisja w skład której weszli Radni, Sołtysi m. Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jabłonnie:

  1. Iwona Podsiadły – pracownik Urzędu Gminy Jabłonna – Przewodnicząca Komisji,
  2. Marcin Jakubusek – pracownik Urzędu Gminy Jabłonna,
  3. Jan Fidut – Radny Rady Gminy Jabłonna, Sołtys sołectwa Jabłonna Druga,
  4. Kamil Skałecki – Radny Rady Gminy Jabłonna,
  5. Ewelina Galek-Kociuba – Radna Rady Gminy Jabłonna,
  6. Elżbieta Kowalska – Sołtys sołectwa Jabłonna Pierwsza,
  7. Tadeusz Kozioł – Sołtys sołectwa Jabłonna-Majątek.

Podczas posiedzenia 15 marca 2018r. opracowano wyniki konsultacji, które przedstawiają się następująco:

W ankiecie wzięło udział 530 osób (515 głosów ważnych, 15 głosów nieważnych) jest to 27% pełnoletnich mieszkańców miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga uprawnionych do oddania głosu. Rozkład poszczególnych odpowiedzi w podzielę na sołectwa oraz ogólne wyniki przedstawiamy poniżej na wykresach.

 

 

Wyniki naszych konsultacji pokazują, że z jednej strony zainteresowanie konsultacjami nie było duże – świadczy o tym odsetek osób, które wzięły w nich udział - 27%, a z drugiej strony 61%, tych którzy wzięli udział w ankiecie opowiedziało się za utrzymaniem obecnej numeracji oraz nazewnictwa wsi. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za każdy głos w tej dyskusji, wszystkie konstruktywne uwagi oraz wypełnione ankiety. W związku z przeprowadzoną analizą i opracowanymi wynikami konsultacji nazwy miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza i Jabłonna Druga pozostaną bez zmian, w dotychczasowej formie.

 

Protokół z komisji skrótacyjnej - 

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [311.29 KB]