Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Przetarg na przebudowę (modernizację)...

Aktualności

Przetarg na przebudowę (modernizację) remizy OSP w Jabłonnie

Przetarg na przebudowę (modernizację) remizy OSP w Jabłonnie

Opublikowano: 29.03.2018 Gmina Jabłonna ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na przebudowę (modernizację) remizy OSP w Jabłonnie-Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem.
Więcej informacji na temat przetargu można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna - link.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych