Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zmiana przepisów sprawie szacowania...

Aktualności

Zmiana przepisów  sprawie szacowania szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzęta - WAŻNE

Zmiana przepisów sprawie szacowania szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzęta - WAŻNE

Opublikowano: 17.04.2018 W związku ze zmianą Ustawy Prawo Łowieckie nastąpiły istotne zmiany w sprawie szacowania szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzęta wyszczególnione w ustawie.

1. Wniosek o szacowanie szkód składa się do Wójta właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. 

Wniosek_oględzin_szkody_łowieckiej_JABŁONNA

, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.05 KB]

Wniosek_oględzin_szkody_łowieckiej_JABŁONNA_pdf

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [119.19 KB]

 
2. Wniosek musi zawierać dane osobowe oraz miejsce wystąpienia szkody i wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy. 
3. Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania - zespół ma na to określony czas -7 dni. 
4. W zespole szacującym znajduje się : Sołtys + Rolnik + Przedstawiciel koła łowieckiego + Przedstawiciel UG
5. Ustawa dopuszcza niestawienie się rolnika albo zarządcy obwodu łowieckiego - nie wstrzymuje to dokonania szacowania. 
6. O terminie oględzin przedstawiciel gminy - zawiadamia pozostałe strony w przeciągu 3 dni. 
7. Członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej do protokołu. 
8. Szkody łowieckie wypłaca koło łowieckie.

Wszelkich informacji wszystkim zainteresowanym osobom udzieli pracownik ds. rolnictwa Marcin Jakubusek - 81-56-100-12, m.jakubusek@jablonna.lubelskie.pl