Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs na najpiękniejszy ogród Gminy...

Aktualności

Konkurs na najpiękniejszy ogród Gminy Jabłonna w 2018 roku

Konkurs na najpiękniejszy ogród Gminy Jabłonna w 2018 roku

Opublikowano: 19.06.2018 Już po raz czwarty zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Najpiękniejszy ogród Gminy Jabłonna”. Podobnie jak w poprzednich latach w konkursie oceniane będą zgłoszone ogrody w kategoriach: zagroda wiejska i posesja. Nowością w tegorocznej edycji konkursu jest kategoria najpiękniejszy balkon/taras.

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ogród Gminy Jabłonna”

Organizatorzy:

 • Wójt Gminy Jabłonna

Cele konkursu:

 • poprawa estetyki i wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego Gminy Jabłonna,
 • wyróżnienie mieszkańców wsi, którzy kładą nacisk na estetykę otaczającej ich przestrzeni.

Udział w konkursie

W konkursie mogą brać wszyscy mieszkańcy gminy Jabłonna posiadający zadbane ogrody przydomowe w trzech kategoriach:

 1. zagroda wiejska (gospodarstwo rolne),
 2. posesja (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna),
 3. balkon, taras (gospodarstwo rolne, zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna).

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez właściciela-użytkownika posesji, zagrody wiejskiej lub balkonu pisemnej deklaracji uczestnictwa (do pobrania w Urzędzie Gminy Jabłonna i na stronie internetowej www.jablonna.lubelskie.pl) do dnia 22 czerwca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna.

Komisja Konkursowa

 1. Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja w składzie ustalonym przez Wójta Gminy Jabłonna.
 2. Komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych posesji oraz zagród wiejskich dniach 25-29 czerwca 2018 roku.
 3. Kolejność miejsc w konkursie ustala komisja w oparciu o punktację dokonaną protokolarnie podczas przeglądu.
 4. Komisja może wyróżnić pozostałych uczestników konkursu.
 5. W przypadku otrzymania przez uczestników konkursu tej samej ilości punktów Komisja ma prawo przyznać nagrody równorzędne.
 6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Jabłonna jablonna.lubelskie.pl oraz podczas Dożynek Gminnych w dniu 19 sierpnia 2018 r.
 7. Wręczenia nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Zadania konkursowe i punktacja:

Komisja dokona oceny zgłoszonych ogrodów według następujących kryteriów: estetyki, funkcjonalności ogrodu/balkonu, tarasu, pomysłowości, aranżacji jak również ogólnego wrażenia, jakie wywołuje cała posesja, zagroda wiejska lub balkon/taras.

 

Kryteria oceny – zagroda wiejska, posesja:

 

Kryterium

Liczba punktów

1

Zagospodarowanie posesji, zagrody wiejskiej,: ogólny porządek w ogrodzie /zagrodzie, wrażenie estetyczne

1-20 pkt

2

Dobór gatunkowy drzew, krzewów, bylin, traw i kwiatów zdobiących ogród/ zagrodę przez cały okres wegetacji

1-15 pkt

3

Część wypoczynkowo-ozdobna: trawniki, zadrzewienie, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenie tarasów, werand, balkonów

1-30 pkt

4

Mała architektura ogrodowa

1-15 pkt

5

Utrzymanie trawników

1-10 pkt

6

Obiekty sanitarne podpisana umowa na odbiór śmieci, kompostownik

1-10 pkt

 

Razem:

100 pkt

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych - 100.

 

Kryteria oceny – balkon/taras:

 

Kryterium

Liczba punktów

1

Zagospodarowanie balkonu: ogólny porządek na balkonie, wrażenie estetyczne

1-20 pkt

2

Dobór gatunkowy ziół, traw i kwiatów zdobiących balkon przez cały okres wegetacji

1-20 pkt

3

Część wypoczynkowa – funkcjonalność, pomysłowość aranżacji

1-10 pkt

 

Razem:

50 pkt

 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych - 50.

 

Uwaga!

Do zgłoszenia można załączyć dokumentację fotograficzną ukazującą ogród w różnych porach roku. Dokumentacja fotograficzna może być załączona w formie wydruku, zdjęć lub nagrania zdjęć na płytę CD/DVD.

Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna po 3 miejsca w każdej z kategorii. Za każde miejsce przewidzianą są nagrody rzeczowe. Zakup nagród jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminy Jabłonna.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Najpiękniejszy Ogród Gminy Jabłonna w 2018 roku, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [531.53 KB]