Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gminny Dzień Strażaka i jubileusz...

Aktualności

Gminny Dzień Strażaka i jubileusz 90-lecia OSP Piotrków

Gminny Dzień Strażaka i jubileusz 90-lecia OSP Piotrków

Opublikowano: 08.05.2018 3 maja 2018 roku w Piotrkowie odbyło się święto strażackie Gminny Dzień Strażaka połączony z obchodami 90. rocznicy powołania do życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Wzięły w niej udział wszystkie jednostki z terenu naszej gminy: OSP Chmiel, OSP Czerniejów, OSP Skrzynice, OSP Tuszów, OSP Jabłonna, OSP Wierciszów, OSP Piotrków i zaprzyjaźniona jednostka z gm. Krzczonów OSP Piotrkówek.
   Gośćmi naszej uroczystości byli Pan Poseł na Sejm Jan Łopata, Starosta Lubelski Pan Pawel Pikula, Pan Henryk Smolarz - Kierownik Biura Energii w Urzędzie Marszałkowskim, Pan Michał Marciniak – asystent posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Pan Ryszard Krzyszczak - Dowódca JRG w Bychawie, radni, sołtysi, kierownictwo Urzędu i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, Panie z KGW Piotrków Pierwszy i Piotrków Drugi.
    Podczas uroczystkości Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie została odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego", którm w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego odznaczył jednostkę Pan Henryk Smolarz. 
   Podczas jubileuszu zostali również odnzaczeni następujący strażacy: 

Uchwałą  Nr  4/2018 z dnia 16 marca 2018r.  Prezydium ZOW ZOSP RP w Lublinie nadało Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” n/w druhom OSP w Piotrkowie :

 1. Druhowi Henrykowi Sałkowi
 2. Druhowi Robertowi Zaborkowi

Uchwałą  Nr  4/2018 z dnia 16 marca 2018r.  Prezydium ZOW ZOSP RP w Lublinie nadało srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” n/w druhom OSP w Piotrkowie :

 1. Druhowi Sylwestrowi Skrzypkowi
 2. Druhowi Piotrowi Podsiadłemu

Uchwałą  Nr  4/2018 z dnia 16 marca 2018r.  Prezydium ZOW ZOSP RP w Lublinie nadało brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” n/w druhom OSP w Piotrkowie :

 1. Łukaszowi Podsiadłemu
 2. Krzysztofowi Poleszakowi
 3. Szymonowi Cioczkowi
 4. Łukaszowi Poleszakowi
 5. Arkadiuszowi Cioczkowi

Uchwałą  Nr 1/18 z  dnia 13.04.2018r. Prezydium ZOP ZOSP RP w Lublinie nadało odznakę „Wzorowy Strażak” n/w druhom OSP w Piotrkowie :

 1. Konefał Łukasz
 2. Skwarzyński Daniel
 3. Kifner Jakub
 4. Maziarczyk Marek
 5. Tynecki Jacek
 6. Ziętek Jacek

Uchwałą  Nr 1/2018  z dnia 17 kwietnia 2018r.  Prezydium ZOG ZOSP RP w Jabłonnie nadało odznaki Lecia n/w druhom OSP w Piotrkowie :

 1. Za wysługę lat „50” :

- Klimek Henryk

- Grzegorczyk Wiesław

- Sałek Henryk

 1. Za wysługę lat „40” :

- Siatkowski Edward

 1. Za wysługę lat „30” :

- Skalski Andrzej

 1. Za wysługę lat „20” :

- Podsiadły Piotr

- Poleszak Tomasz

- Skrzypek Sylwester

- Ziętek Grzegorz

- Zaborek Robert

- Tynecki Jacek

 1. Za wysługę lat „10” :

- Bryda Łukasz

- Filipczak Daniel

- Gutek Grzegorz

- Kranc Marcin

- Podsiadły Łukasz

- Poleszak Łukasz

- Maziarczyk Marek

- Cioczek Szymon

 1. Za wysługę lat „5” :

- Kifner Jakub

- Poleszak Krzysztof

- Cioczek Arkadiusz

- Skwarzyński Daniel

 
   Bardzo serdecznie chcemy podziękować za organizację tego święta przede wszystkim druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Dziękujemy Paniom z KGW Piotrków Pierwszy i Piotrków Drugi, żonom, dziewczynom, narzeczonym, córkom, matkom naszych Druhów z OSP, dziękujemy Zarządowi Gminnemu Związku OSP RP w Jabłonnie, Komendantowi Druhowi Bolesławowi Skalskiemu, Panu Markowi Brydzie, który poprowadził uroczystość, składamy serdeczne podziękowania na ręce Księdza Proboszcza Adam Sołtysiak za odprawienia mszy świętej, a Młodzieżej Orkiestrze Dętej Henryczki z Bychawy za oprawę muzyczną tego wydarzenia.
 
 
   Cieszymy się, że tak liczna grupa mieszkańców uczciła wspólnie z nami ten doniosły moment 90. rocznicy powołania do życia OSP Piotrków a także celebrowała święto Gminnego Dnia Strażaka.
 
Piękne zdjęcia wykonała dla nas niezastąpiona Natalia Tarka (Natalia Tarka - Światłoczułość) i Amelia Tarka -