Aktualności

Dofinansowanie na budowę placu zabaw w Chmielu

Dofinansowanie na budowę placu zabaw w Chmielu

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielu podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację projektu, w ramach którego urządzi plac zabaw i siłownię zewnętrzną z dostępem do WIFI w miejscowości Chmiel Pierwszy.

Kwota pomocy z Programu Rozowju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wyniosła 69 792,00 zł.

Projekt realziowany będze we wspólpracy z Gminą Jabłonna.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych