Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na...

Aktualności

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Opublikowano: 24.10.2018 Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonna u p. Anety Zwolińskiej, tel. 81 561 00 12 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl Zakładka Usuń azbes/Przewodnik Krok po kroku