Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Dotacja dla szkół na tablice...

Aktualności

Dotacja dla szkół na tablice interaktywne

Dotacja dla szkół na tablice interaktywne

Opublikowano: 17.05.2018 Szkoły Podstawowe w Tuszowie, Czerniejowie, Skrzynicach i Piotrkowie otrzymają dotację w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica” na zakup tablic interaktywnych. Dotacja zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej a wkład własny zapewni Gmina Jabłonna.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych