Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności NieKongres Animatorów Kultury z...

Aktualności

NieKongres Animatorów Kultury z udziałem gminy Jabłonna

NieKongres Animatorów Kultury z udziałem gminy Jabłonna

Opublikowano: 08.05.2018 - Cieszę, że możemy gościć w Poznaniu NieKongres Kultury. Jesteśmy tu razem - samorządowcy, animatorzy, twórcy. - powiedział prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. - W kulturę należy przede wszystkim inwestować. W Poznaniu wierzymy w potencjał animatorów i twórców, czerpiemy z tego. Dzięki temu kultura jest różnorodna. Tymi słowami rozpoczął NieKongres Animatorów Kultury Prezydent Poznania Pan Jacek Jaśkowiak. 

NieKongres Kultury w Poznaniu, który odbył się zw dniach 9-11 kwietnia br.  zainaugurowała debata „Samorządowcy i animatorzy. Siła współpracy?”, podczas której zaproszeni goście wspólnie dyskutowali o tym, jak budować dialog między animatorami kultury a wójtami, burmistrzami i prezydentami miast.  W debacie wzięła udział Wójt Gminy Jabłonna Pani Magdalena Sałek wspólnie z Prezydentem Poznania p. Jackiem Jaśkowiakiem, Burmistrzem Goleniowa p. Robertem Krupowiczem, Wiceprezydentem Łodzi p. Krzysztofem Piątkowskim oraz Wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego p. Ewą Matecką. Debatę prowadziła p. Joanna Orlik oraz p. Rafał Koziński.

Bardzo się cieszymy, że Pani Wójt jako reprezentantka gmin wiejskich mogła zabrać głos w debacie, po której została podpisana Samorządowa Karta dla Kultury - jako zbiór zasad działania, współpracy w sferze kultury dla nas samorządowców i animatorów. Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK,  przygotowujących jednocześnie program i przesłanie NieKongresu. W dziesięciu punktach sformułowano wzajemne zobowiązania, których wypełnianie powinno być fundamentem współpracy na rzecz społeczności lokalnych.

- Wszystkie punkty są bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście czasów, w których żyjemy. Wielkie wyrazu szacunku dla wszystkich, którzy zadali sobie trud, aby tę kartę przygotować - mówił podczas dyskusji Jacek Jaśkowiak.

Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy - członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście złożyli już swoje podpisy. Lista jest jednak cały czas otwarta.