Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Dofinansowanie dla gminy Jabłonna na...

Aktualności

Dofinansowanie dla gminy Jabłonna na ogniwa fotowoltaiczne

Dofinansowanie dla gminy Jabłonna na ogniwa fotowoltaiczne

Opublikowano: 11.06.2018 W związku ze zwiększeniem kwoty środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o współfinansowaniu projektu RPLU.04.01.00-06-0131/16 pt. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - instalacje fotowoltaiczne” złożonego przez Gminę Jabłonna.
Łącznie w ramach projektu zostanie wybudowanych 79 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,2 kW , 3025 kW oraz 5, 225 kW.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 668 419, 42 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 1 299 020,60 zł.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania OZE w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Jabłonna. Planowany okres realizacji projektu 2019- 2020 r.