Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Kolonie w ramach KRUS - dodatkowe...

Aktualności

Kolonie w ramach KRUS - dodatkowe miejsca

Kolonie w ramach KRUS - dodatkowe miejsca

Opublikowano: 20.06.2018 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina otrzymało dodatkowe środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Mamy dodatkowe 50 miejsc dla dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Wypoczynek organizowany jest dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat /urodzonych po 1 stycznia 2002 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce w miejscowości Poronin, woj. małopolskie w terminie: 10.08.2018 – 20.08.2018.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.
 
Różnicę - 350,00 zł pokrywa rodzic dziecka.
 
W ramach kolonii organizator zapewnia (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za wyjątkiem wyżej wskazanej), w tym m.in.:

- zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie)
- atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
- sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na koloniach
- transport autokarowy z miejsca zbiórki do miejsca wypoczynku oraz z powrotem (dokładne miejsce zbiórki oraz godzinę wyjazdu określimy w porozumieniu z Państwem w terminie najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem wypoczynku).
- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika
- ubezpieczenie NNW w firmie Signal Iduna na kwotę 5000 pln.

Zgłoszenia na kolonie należy dokonać do środy 2 lipca do godziny 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, tel. 81 561 00 50