Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs „Atlas ptaków Gminy Jabłonna”

Aktualności

Konkurs „Atlas ptaków Gminy Jabłonna”

Konkurs „Atlas ptaków Gminy Jabłonna”

Opublikowano: 28.06.2018 W ramach projektu „Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna w 2018 r.” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW Gmina Jabłonna zorganizowała konkurs „Atlas ptaków Gminy Jabłonna” na najlepiej przygotowany atlas ptaków przez uczniów klas IV –VI szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna oraz klas VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych. W ramach konkursu dzieci miały za zadanie wykonać w dowolnej formie graficznej atlas ptaków, w którym znajdą się ptaki, występujące na terenie Gminy Jabłonna. W atlasie powinny znaleźć się również informacje dotyczące klasyfikacji i systematyki ptaków w odniesieniu do klasyfikacji stworzonej przez Władysława Taczanowskiego.

Autorami złożonych prac były dzieci ze szkół w Czerniejowie, Tuszowie, Jabłonnie Piotrkowie i w Skrzynicach.

Łącznie wpłynęło 14 prac.

Dnia 18 czerwca  br.  oceny dokonało 3-osobowe jury konkursowe. Jury oceniając prace brało pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność, wyobraźnię twórczą czy kreatywność.

Ostatecznie laureatami konkursu zostali:

I kategoria IV-VI szkoły podstawowe:

1. Monika Vlasak – klasa VA ZS w Jabłonnie
2.Dawid Gęca, Mikołaj Malec, Antoni Młynarczyk, Bartosz Wójcik, Kacper Brodowski – Klasa V SP Czerniejów
3. Julia Błaszczak, Weronika Wybacz, Martyna Zaborek – klasa VIB ZS Piotrków

II.kategoria VII szkoły podstawowe -II, III i klasy gimnazjalne

1. Amelia Grzegorczyk, Julia Łabiga, Martyna Mroczek, Katarzyna Sulowska – klasy IIIA i IIIB ZS Piotrków

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs spotkał się dużym zainteresowaniem, a realizacja projektu pt. „Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna w 2018 r.” przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także kształtowania pozytywnych postaw i nawyków o ochronie dóbr przyrodniczych jak i ochrony otaczającego ich środowiska naturalnego.

Mamy nadzieję, że poprzez aktywny udział w realizowanym projekcie dzieci i młodzież  będą zgłębiały zdobytą wiedzę na temat otaczającego nas środowiska.