Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs „Zielona Gmina Jabłonna”

Aktualności

Konkurs „Zielona Gmina Jabłonna”

Konkurs „Zielona Gmina Jabłonna”

Opublikowano: 28.06.2018 W ramach projektu „Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna w 2018 r.” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW Gmina Jabłonna zorganizowała konkurs „Zielona Gmina Jabłonna” na najlepiej przygotowany zielnik przez uczniów klas IV –VI szkół z terenu gminy Jabłonna, oraz klas VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych. W ramach konkursu dzieci miały za zadanie wykonać w dowolnej formie graficznej zielnik „Zielona Gmina Jabłonna”, w którym znajdą się rośliny, występujące na terenie Gminy Jabłonna.

Autorami złożonych prac były dzieci ze szkół w Czerniejowie, Tuszowie, Jabłonnie
i Piotrkowie

Łącznie wpłynęło 18 prac.

Dnia 18 czerwca  br.  oceny dokonało 3-osobowe jury konkursowe. Jury oceniając prace brało pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność, wyobraźnię twórczą czy kreatywność.

Ostatecznie laureatami konkursu zostali:

I kategoria IV-VI szkoły podstawowe
  1. Paulina Mazur, Martyna Pielecha, Iga Plewik, Natalia Poleszak – klasa VI ZS Jabłonna
  2. Monika Valasek – klasa VA ZS Jabłonna
  3. Zuzanna Salasa – klasa VI ZS Jabłonna
II kategoria VII szkoły podstawowe –II, III klasy gimnazjalne

1.Aleksandra Kusaj, Alicja Samborska –klasa IIA ZS Jabłonna

  1. Aneta Vlasak –klasa IIIB ZS Jabłonna
  2. Antoni Radecki- klasa IIA ZS Jabłonna

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs spotkał się dużym zainteresowaniem, a realizacja projektu pt. „Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna w 2018 r.” przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także kształtowania pozytywnych postaw i nawyków o ochronie dóbr przyrodniczych jak i ochrony otaczającego ich środowiska naturalnego.

Mamy nadzieję, że poprzez aktywny udział w realizowanym projekcie dzieci i młodzież  będą zgłębiały zdobytą wiedzę na temat otaczającego nas środowiska.