Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zwrot podatku akcyzowego - sierpień...

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2018r.

Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2018r.

Opublikowano: 26.07.2018 Od 1 do 31 sierpnia 2018 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. W celu zweryfikowania poprawności wniosku z załącznikami, należy go składać w Referacie Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (budynek weterynarii) u Pani Anety Zwolińskiej. Formularz można składać również w sekretariacie Urzędu Gminy w Jabłonna.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2018r. na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Roczny limit oleju napędowego na 1ha użytków rolnych wynosi 86 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2018 r. wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego: