Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Inwestycje gminne w 2018 r., cz. I

Aktualności

Inwestycje gminne w 2018 r., cz. I

Inwestycje gminne w 2018 r., cz. I

Opublikowano: 04.08.2018 W naszej gminie sezon inwestycyjny w pełni, trwa realizacja pierwszej części zaplanowanych zadań w budżecie gminy Jabłonna na 2018 r. Obecnie planowana wartość inwestycji wynosi ponad 17 milionów złotych. W ramach budżetu realizujemy w tym roku zarówno inwestycje polegające na budowie dróg gminnych oraz oświetlenia drogowego przy drogach powiatowych, a także przekazujemy dotację na budowę dróg powiatowych oraz chodników w ciągu tych dróg.

Obecnie na terenie gminy trwają prace drogowe w ramach przebudowy dróg powiatowych pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2271L Lublin-Głusk-Skrzynice-Chmiel-Wola Sobieska – etap II” na odcinku Dominów-Skrzynice, na które gmina przekaże powiatowi 858.070,00 zł. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi na odcinku blisko 1300 mb oraz ponad 400 mb chodnika w Skrzynicach. Zadanie realizowane jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lublinie oraz Gminą Głusk. Droga ta będzie alternatywąną trasą dla mieszkańców gminy przy dojeździe do Lublina z północnej części gminy. Kolejnym zadaniem powiatowym jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2114L Piotrków Kolonia – Nowiny Żukowskie – Wygnanowice od km 0+071 do km 0+609”, na której powstała nawierzchnia asfaltowa o długości 538mb.

W ramach przebudowy dróg gminnych obecnie zakończona została przebudowa drogi gminnej nr 107163L w miejscowości Jabłonna Pierwsza (droga Sałatowa) na odcinku 711mb, kolejne inwestycje drogowe są w trakcie realizacji. W tegorocznym budżecie zaplanowano również dwa zadania polegające na przygotowaniu projektów przebudowy dróg gminnych, które planujemy złożyć w konkursach dotacyjnych; są to: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 107189L w m. Wolnica” oraz dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna – Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi”.

W tym roku na terenie gminy realizujemy termomodernizację dwóch budynków Zespołu Szkół w Jabłonnie oraz Centrum Kultury Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim. Na prace przy Zespole Szkół w Jabłonnie otrzymaliśmy pożyczkę (w części umarzalną) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Łączna wartość zadania to 826.234,64 zł. Natomiast termomodernizacja Centrum Kultury Gminy Jabłonna realizowana jest przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, gdzie łączna wartość planowanych prac wynosi 323.560,60zł, a dofinansowanie wynosi 85% wartości projektu.

W czerwcu zakończyliśmy montaż 67 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, które realizowaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wartość zadania wyniosła 1 279 951,05 zł z czego 63,63%, tj. 814 432,00 zł stanowiła dotacja programu.

W czerwcu br. odbyły się spotkania mieszkańców z Wykonawcą w ramach projektu "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna - kolektory słoneczne i kotły na biomsę" firmą FlexiPower Group. Od 9 lipca br. rozpoczął się montaż instalacji solarnych i piecy na biomasę na terenie gminy, będzie on sukcesywnie realizowany w poszczególnych miejscowościach. W ramach projektu zaplanowano montaż 549 zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 30 piecy na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie całej gminy.

Jako Gmina jesteśmy na etapie rozstrzygania zapytań i przetargów na realizację kolejnych inwestycji, m.in. „Przebudowę kuchni i stołówki oraz korytarza wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w części budynku w Zespole Szkół w Jabłonnie”, powstanie Otwartej Strefy Aktywności w Tuszowie, kompleksu boisk w Czerniejowie przy szkole oraz budowę placu targowego w JabłonnieMajątek.