Tutaj jesteś Aktualności Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka...

Aktualności

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Opublikowano: 03.09.2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie podpisał umowę partnerską na realizację projektu pt. „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski” realizowanego w ramach Działania 11.4 RPO WL na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych w tym dotkniętych ubóstwem, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Jabłonna.
 
O szczegółach projektu i rekrutacji będziemy informować już wkrótce.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych