Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców...

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Jabłonna

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Jabłonna

Opublikowano: 06.11.2018 Gmina Jabłonna rozpoczęła rekrutację uczestników na szkolenie komputerowe w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłonna”.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kompetencje cyfrowe", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [668.69 KB]

Załącznik nr 1 do regulaminu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [586.03 KB]

Załącznik nr 2 do regulaminu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [611.27 KB]

Załącznik nr 3 do regulaminu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [436.61 KB]

Załącznik nr 4 do regulaminu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [449.49 KB]

Załącznik nr 5 do regulaminu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [503.84 KB]

Załącznik nr 6 do regulaminu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [429.58 KB]

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w bezpłatnych szkoleniach, w których możesz rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, nabyć umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, aktywnie  i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym zgłoś się na szkolenie w jednym z trzech ww. modułów:

Rodzic w Internecie - adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Moje finanse i transakcje w sieci - przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Działam w sieciach społecznościowych - przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m. in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Szczegóły dotyczące szkoleń:

 • szkolenia skierowane są dla wszystkich mieszkańców gminy Jabłonna powyżej 35 roku życia,
 • w szkoleniach weźmie udział 72 osoby,
 • do wyboru są trzy moduły tematyczne,
 • szkolenia będą obywały się w formie zajęć warsztatowych z użyciem komputerów,
 • czas realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.03.2019 r.
 • planowany termin rozpoczęcia szkoleń to październik 2018 r.
 • każdy moduł szkoleniowy trwa  12 godzin dydaktycznych,
 • można wziąć udział w dowolnej ilości modułów,
 • szkolenia będą się odbywały w naszej gminie,
 • zapewniamy materiały szkoleniowe - notes, pen drive,
 • poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) podczas szkoleń.

 

Na Państwa zgłoszenia  czekamy do 16 listopada 2018 r.

Zapisy i szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Jabłonna,  nr tel. 81 561 05 77.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Agnieszka Wójtowicz (81 561 05 77) oraz Pani Iwona Podsiadły (81 561 05 70).

Gmina Jabłonna podpisała umowę na realizację bezpłatnych szkoleń z funduszy UE  pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłonna” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wysokość uzyskanego grantu: 39 460,00 zł