Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Realizacja projektu "Usuwanie wyrobów...

Aktualności

Realizacja projektu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna"

Realizacja projektu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna"

Opublikowano: 08.05.2018 Gmina Jabłonna informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 101/2018/D/OZ z dnia 07.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.