Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Inwestycje gminne w 2018 roku, cz. II

Aktualności

Inwestycje gminne w 2018 roku, cz. II

Inwestycje gminne w 2018 roku, cz. II

Opublikowano: 02.10.2018 Druga połowa roku to również intensywny czas inwestycyjny dla naszej gminy.
Okres wakacyjny były to głównie inwestycje w szkołach, remonty bieżące i realizacja większych zadań, takich jak „Przebudowa kuchni i stołówki oraz korytarzy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w części budynku w Zespole Szkół w Jabłonnie” Zadanie zostało realizowane ze środków budżetu gminy oraz funduszy sołeckich sołectw: Jabłonna Druga (18.553,30zł), Jabłonna Pierwsza (5.000,00 zł) i Jabłonna-Majątek (19.000,00 zł). Wartość zadania to 379.504,20zł.
 
W ramach kolejnych inwestycji drogowych została przebudowana droga nr 107164L w m. Jabłonna Pierwsza, tzw. Wiatraczna o łącznej długości blisko 700mb. Wartość tego zadania to 386.611,14 zł z czego 50.000zł to dotacja z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Starostwo Powiatowe w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na budowę 800-metrowego odcinka chodnika w m. Chmiel Drugi, niebawem ruszają prace przy realizacji tej inwestycji. Rozpoczęły się również prace przy termomodernizacji budynku Centrum Kultury Gminy Jabłonna, gdzie w ramach zadania zostanie wykonana nowa elewacja, docieplenie i powierzchnia dachu, montaż instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz  przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej. Wartość inwestycji to 530.765,68 zł, z czego 324.832,31 pochodzi z dotacji w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020.
 
Ten roku jest dość trudny w realizacji niektórych zadań inwestycyjnych ze względu za brak zainteresowania wykonawców naszymi przetargami lub bardzo wysokie ceny realizacji zadań. Po kilku próbach wyłonienia wykonawców podpisaliśmy umowy na realizację Otwartej Strefy Aktywności w Tuszowie, a OSP Chmiel na budowę placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Chmielu Pierwszy. Termin realizacji tych zadań to 15 listopad 2018 r. Ponownie ogłaszamy przetarg na budowę kompleksu boiska w Czerniejowie, ponieważ wynik pierwszego przetargu był dwukrotnie wyższy niż kwota środków posiadanych w budżecie.
 
Nasz Urząd otworzył dwa przetargi i jesteśmy przed podpisaniem umów na realizację dwóch zdań polegających na budowie oświetlenia drogowego w m. Skrzynice-Kolonia oraz budowie placu targowego wraz z drogą dojazdową w m. Jabłonna-Majątek.