Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom -...

Aktualności

Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom - co się zmieniło?

Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom - co się zmieniło?

Opublikowano: 05.10.2018 Od czterech lat wszyscy pracownicy Urzędu Gminy pracują nad tym aby zmienić wizerunek Urzędu na przyjazny i dostępny dla wszystkich mieszkańców. Staramy się, aby obsługa każdej osoby spełniała jej oczekiwania i dawała satysfakcję obydwu stronom.

Ważnymi zmianami dotyczącymi współpracy z mieszkańcami oraz informowania ich o bieżących sprawach,
które udało się wprowadzić w trakcie kadencji są:


- wydłużenia w każdy wtorek godzin pracy urzędu (do godziny 17.00), aby dać możliwość wszystkim mieszkańcom załatwienia niezbędnych spraw, bez konieczności zwalniania się z pracy,
- wprowadzenia na stronie internetowej dostępnego do publicznej wiadomości Kalendarza Wójta Gminy
Jabłonna oraz formularza elektronicznego w celu łatwiejszego kontaktu;
- wprowadzenie tablic informacyjnych w Urzędzie z opisami numerów pokoi, aby łatwiej można było trafić w konkretne miejsce;
- powstanie profilu społecznościowego na Facebook’u „Gmina Jabłonna – lubelskie”;
- nowa, czytelna i na bieżąco aktualizowana strona internetowa, newsletter raz w miesiącu;
- wprowadzenie sytemu powiadamiania SMS dla mieszkańców naszej gminy;
- Karty Spraw na stronie internetowej, które zawierają wzory wniosków oraz instrukcje ich wypełniania;
- wydawanie kwartalnika – gazety gminnej „Puls Gminy Jabłonna”,
- kącik dla dzieci w Urzędzie Gminy,
- wdrażanie projektów zewnętrznych m.in. projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Akcelerator e-administracji”, mających na celu zwiększenie możliwości załatwiania spraw przez internet bez potrzeby wychodzenia z domu.


W dniu 1 grudnia 2014 roku kiedy obejmowałam urząd Wójta Gminy Jabłonna w Urzędzie zatrudnionych było 28 osób na 27 etatach, obecnie na dzień 21 września 2018 roku zatrudnionych jest to 31 osób na 30,37 etatu. Wszyscy pracownicy Urzędu to osoby wykwalifikowane i mające doświadczenie w pracy w dziedzinach, którymi się zajmują.

W ramach zmian organizacyjnych w naszym Urzędzie od 2015 roku przenieśliśmy stosowne akcenty w zatrudnieniu na wzmocnienie działań inwestycyjnych oraz tych związanych z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych. Obecnie 2,5 etatu stanowią stanowiska ds. inwestycji (było 1,5 etatu), 2 etaty mamy przeznaczone na pozyskiwanie środków zewnętrznych (był 1 etat), a 1 etat na realizację zamówień publicznych (nowoutworzone stanowisko) – pozwala nam to w coraz bardziej sprawny sposób realizować kolejne działania.

Ostatnie cztery lata to także nowe podejście do zapewnienia czystości na terenach gminnych oraz bieżących remontów i napraw. W 2016 roku zakupiliśmy samochód gospodarczy oraz zatrudniliśmy drugiego pracownika gospodarczego/ kierowcę, aby można było sprawniej realizować działania z zakresu gospodarki komunalnej. Ważne jest dla nas to, aby działania podejmowane przez nasz Urząd były skierowane do mieszkańca i ułatwiały załatwianie wszystkich spraw tym, którzy odwiedzają naszą instytucje.

Magdalena Sałek

Wójt Gminy Jabłonna

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych