Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom -...

Aktualności

Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom - co się zmieniło?

Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom - co się zmieniło?

Opublikowano: 05.10.2018 Od czterech lat wszyscy pracownicy Urzędu Gminy pracują nad tym aby zmienić wizerunek Urzędu na przyjazny i dostępny dla wszystkich mieszkańców. Staramy się, aby obsługa każdej osoby spełniała jej oczekiwania i dawała satysfakcję obydwu stronom.

Ważnymi zmianami dotyczącymi współpracy z mieszkańcami oraz informowania ich o bieżących sprawach,
które udało się wprowadzić w trakcie kadencji są:


- wydłużenia w każdy wtorek godzin pracy urzędu (do godziny 17.00), aby dać możliwość wszystkim mieszkańcom załatwienia niezbędnych spraw, bez konieczności zwalniania się z pracy,
- wprowadzenia na stronie internetowej dostępnego do publicznej wiadomości Kalendarza Wójta Gminy
Jabłonna oraz formularza elektronicznego w celu łatwiejszego kontaktu;
- wprowadzenie tablic informacyjnych w Urzędzie z opisami numerów pokoi, aby łatwiej można było trafić w konkretne miejsce;
- powstanie profilu społecznościowego na Facebook’u „Gmina Jabłonna – lubelskie”;
- nowa, czytelna i na bieżąco aktualizowana strona internetowa, newsletter raz w miesiącu;
- wprowadzenie sytemu powiadamiania SMS dla mieszkańców naszej gminy;
- Karty Spraw na stronie internetowej, które zawierają wzory wniosków oraz instrukcje ich wypełniania;
- wydawanie kwartalnika – gazety gminnej „Puls Gminy Jabłonna”,
- kącik dla dzieci w Urzędzie Gminy,
- wdrażanie projektów zewnętrznych m.in. projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Akcelerator e-administracji”, mających na celu zwiększenie możliwości załatwiania spraw przez internet bez potrzeby wychodzenia z domu.


W dniu 1 grudnia 2014 roku kiedy obejmowałam urząd Wójta Gminy Jabłonna w Urzędzie zatrudnionych było 28 osób na 27 etatach, obecnie na dzień 21 września 2018 roku zatrudnionych jest to 31 osób na 30,37 etatu. Wszyscy pracownicy Urzędu to osoby wykwalifikowane i mające doświadczenie w pracy w dziedzinach, którymi się zajmują.

W ramach zmian organizacyjnych w naszym Urzędzie od 2015 roku przenieśliśmy stosowne akcenty w zatrudnieniu na wzmocnienie działań inwestycyjnych oraz tych związanych z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych. Obecnie 2,5 etatu stanowią stanowiska ds. inwestycji (było 1,5 etatu), 2 etaty mamy przeznaczone na pozyskiwanie środków zewnętrznych (był 1 etat), a 1 etat na realizację zamówień publicznych (nowoutworzone stanowisko) – pozwala nam to w coraz bardziej sprawny sposób realizować kolejne działania.

Ostatnie cztery lata to także nowe podejście do zapewnienia czystości na terenach gminnych oraz bieżących remontów i napraw. W 2016 roku zakupiliśmy samochód gospodarczy oraz zatrudniliśmy drugiego pracownika gospodarczego/ kierowcę, aby można było sprawniej realizować działania z zakresu gospodarki komunalnej. Ważne jest dla nas to, aby działania podejmowane przez nasz Urząd były skierowane do mieszkańca i ułatwiały załatwianie wszystkich spraw tym, którzy odwiedzają naszą instytucje.

Magdalena Sałek

Wójt Gminy Jabłonna