Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Rekrutacja do projektu "Z nami...

Aktualności

Rekrutacja do projektu "Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy"

Rekrutacja do projektu "Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy"

Opublikowano: 15.10.2018 Fundacja Inicjatyw Menedżerskich we współpracy z Gminą Jabłonna prowadzi rekrutację uczestników do projektu "Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy". W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy z terenów rewitalizacji tj. miejscowości Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga i Jabłonna-Majątek.
Celem projektu jest zapobieganie postępowi wykluczenia społecznego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 50 osób pozostających bez zatrudnienia z terenów gmin woj. lubelskiego: Niedrzwica, Jabłoń, Jabłonna, Bełżyce, Gościeradów, Rejowiec Fabryczny, Krasnystaw, Hrubieszów, Chełm, Lublin.
 
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia dla Uczestników:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb, na którą składa się: bilans zasobów (3 h/os.) oraz Matryca Kompetencji Standardowych i Niestandardowych (2 h/os.) i Indywidualny Plan Działania (2 h/os.),
- Opracowanie Indywidualnej ścieżki reintegracji (6 h/os.) i doradztwo wspierające (18 h/os./m-c x 5m-cy),
- Indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne (10 h/os.),
- Mentoring zawodowy (10 h/os.),
- Szkolenie zawodowe wraz z płatnym 3-miesięcznym stażem (kwota stażu ok. 1270 zł netto) w ramach projektu Uczestnicy otrzymują „voucher” na wybrane przez siebie szkolenie.

Każdemu uczestnikowi zwracamy koszty podróży, koszt opieki nad osobą zależną (jeśli dotyczy), stypendia stażowe i szkoleniowe. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, dostępnych na stronie internetowej: 

http://fim.org.pl/z-nami-latwiej-w-zyciu-i-na-rynku-pracy/z-nami-latwiej-w-zyciu-i-na-rynku-pracy-rekrutacja/

 
Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo w załącznikach.
 
Projekt „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie