Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Oświadczenie Wójta Gminy Jabłonna w...

Aktualności

Oświadczenie Wójta Gminy Jabłonna w sp. kampanii wyborczej

Oświadczenie Wójta Gminy Jabłonna w sp. kampanii wyborczej

Opublikowano: 19.10.2018 Kiedy cztery lata temu startowałam na Wójta wspólnie z moimi kandydatami na radnych realizowaliśmy kampanię opartą na rozmowach, spotkaniach i pozytywnym przekazie – nigdy nie była to kampania negatywna, polegająca na krytykowaniu kogokolwiek, chociażby tamtejszej władzy, np. w materiałach wyborczych. Dziś kiedy jestem Wójtem, który ubiega się o reelekcję dotyka mnie takie działanie. W tegorocznej kampanii została wydana ulotka przez moją kontrkandydatkę, która oparta jest na krytyce mojej osoby jako wójta, pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz współpracowników – nie ma na to mojej zgody.
Jeżeli ubiegamy się o mandat zaufania naszych mieszkańców powinniśmy rozmawiać o programach, poglądach, pomysłach, kandydatach i sylwetkach, a nie dyskredytować siebie nawzajem. W związku z tym, że podobnie jak wielu mieszkańców, nie zgodziłam się z treścią tej ulotki, wniosłam o sprawę do sądu w trybie wyborczym. Niestety okazało się, że podjęte przez nas argumenty nie znalazły aprobaty w sądzie (w I i II instancji) – Sąd uznał, że „wypowiedź o charakterze ocennym, stanowiąca przez to subiektywne stanowisko jej autora nie może zostać uznana za bezprawną (…)”. Zatem styl wydanej ulotki jest subiektywnym zdaniem autora, niestety poziom języka dla mnie jest nie do przyjęcia.
Ostatnim z punktów we wniosku do sądu podnieśliśmy temat zadłużenia gminy. W ulotce wyborczej mojej kontrkandydatki znajduje się fragment treści pisma z  Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 stycznia 2018 roku "w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Jabłonna wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań". W opinii tej znajdują się informacje o zadłużeniu z lat poprzednich oraz planowana kwota zadłużenia z  2017 (ponieważ jeszcze nie złożone wtedy było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok) i planowana kwota zadłużenia na 2018 r. i łącznie ta kwota wynosiła 10.461.536,60 zł.
 
Obecnie zadłużenie gminy (są to zobowiązania wynikające z rozpoczętych inwestycji w latach poprzednich, które jako gmina realizujemy w dużej ilości, aby móc dotrzymać tempa rozwoju innym gminom z terenu powiatu lubelskiego) wynosi 3.875.335,82 zł, a planowany kredyt do zaciągnięcia (uzależniony od wykonania  budżetu na 2018r.) wynosić będzie maksymalnie  4.000.000 zł. Czyli na dzień dzisiejszy, tj. 18.10 planowana kwota długu wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi 7.875.437,86zł, a nie jest to 10.461.536,60 zł – moja kontrkandydatka miała dostęp do aktualnych danych dot. zadłużenia niestety z nich nie skorzystała.
 
Nigdy nie ukrywaliśmy sytuacji finansowej gminy, np. piszemy o niej na łamach naszej gazety gminnej, w tym i w ostatnim, lipcowym numerze Pulsu Gminy Jabłonna, pokazujemy to na spotkaniach w marcu każdego roku przy sprawozdaniu z realizacji budżetu. Chcemy przypomnieć, że jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gmin w Powiecie Lubelskim (4. miejsce). W ogólnopolskim zestawieniu  Ministerstwa Finansów Gmina Jabłonna zajmuje 1794 pod względem zadłużenia na 2478 gmin w Polsce.
 
Ważne jest aby udzielać informacji rzetelnej, aktualnej nie warto posługiwać się szczątkowymi informacjami, przedawnionymi, które mogą wprowadzać ich odbiorców w błąd i konsternację.
 
Warto zaznaczyć, że środki europejskie dostępne będą tylko do roku 2020. Po tej dacie nowa perspektywa unijna w znacznym stopniu ograniczać będzie możliwość pozyskiwania środków. Dlatego, dopóki jest taka możliwość, staramy się wykorzystać wszystkie dostępne źródła dofinansowania. Pomimo wsparcia finansowego niektórych projektów nawet w 85%, zawsze trzeba mieć chociażby 15% wkładu własnego i na to trzeba zaciągać kredyty.
 
 
Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna