Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nowy sprzęt ratowniczy dla...

Aktualności

Nowy sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Nowy sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowano: 30.10.2018 30 października trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - w Piotrkowie, Czerniejowie i Chmielu, wyposażone zostały w nowy sprzęt strażacki. Wszystko to dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Gminy Jabłonna. Wartość przekazanego sprzętu to 76.305zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie otrzymała:

  1. Średni zestaw hydrauliczny o wartości 57 000,00 zł,
  2. Pilarkę do drewna,
  3. Detektor napięcia,
  4. Latarkę akumulatorową,
  5. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera,
  6. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejowie otrzymała:

  1. Agregat prądotwórczy trójfazowy marki „HONDA” ECT7000,
  2. Przenośny zestaw oświetleniowy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielu otrzymała:

  1. Agregat prądotwórczy trójfazowy marki „HONDA” ECT7000,
  2. Przenośny zestaw oświetleniowy.

Finansujący :

1. Ministerstwo Sprawiedliwości - „Realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – nabycie, w roku 2018, w imieniu jednostek OSP na rzecz tych jednostek wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” - sprzęt dla OSP Czerniejów i OSP Chmiel.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowie – udział własny, dotacja z KSRG.

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – dotacja celowa na zakup średniego zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie (jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)”.

4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - „Dofinansowania zadań własnych Gminy Jabłonna w zakresie ochrony przeciwpożarowej; wydatki inwestycyjne związane z zakupem średniego zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie (jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)”.

5. Gmina Jabłonna udział własny gminy na zakup średniego zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP w Piotrkowie.