Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na pierwszą sesję Rady...

Aktualności

Zaproszenie na pierwszą sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na pierwszą sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 13.11.2018 Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. zwołuję pierwszą sesję Rady Gminy Jabłonna, która odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 4. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy
  o samorządzie gminnym.
 5. Uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących Rady.

 

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Iwona Podsiadły