Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Warsztaty na temat smogu

Aktualności

Warsztaty na temat smogu

Warsztaty na temat smogu

Opublikowano: 29.11.2018 W poniedziałek 26 listopada br. w każdej ze szkół z terenu gminy Jabłonna przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których przybliżono dzieciom temat smogu – jego przyczyn, skutków i sposobu przeciwdziałania.

Organizując warsztaty chcieliśmy zainspirować osoby, zajmujące się edukacją młodzieży, do poszerzenia tematyki prowadzonych przez siebie zajęć o problematykę zanieczyszczenia powietrza.

Podczas warsztatów wykorzystany został mierniki jakości powietrza zakupione przez Gminę Jabłonna w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna w 2018 r. realizowana w Zespole Szkół w Jabłonnie” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie . Przy jego użyciu dzieci ze szkoły będą mogły prowadzić systematyczne badania jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu i podejmować stosowne działania w momencie przekroczenia  wartości  stężenia pyłów PM 2.5 oraz PM 10 w powietrzu odpowiedzialnych za powstanie smogu.

Powietrze jest jednym z niezbędnych do życia elementów środowiska. Jakość powietrza, którym oddychamy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie, dlatego musimy dbać o jego czystość.

W społeczeństwie panuje mylne przekonanie, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiada głównie przemysł, jednak to w znacznym stopniu mieszkańcy danego terenu powodują pogorszenie jego jakości, co wyraźnie można zaobserwować w sezonie grzewczym, podczas którego odnotowuje się najwyższe wskaźniki zanieczyszczeń, a przejrzystość powietrza wyraźnie maleje.

Zwiększenie świadomości na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz wpływu stanu powietrza na nasze zdrowie wymaga prowadzenia edukacji ekologicznej.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych