Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Warsztaty na temat smogu

Aktualności

Warsztaty na temat smogu

Warsztaty na temat smogu

Opublikowano: 29.11.2018 W poniedziałek 26 listopada br. w każdej ze szkół z terenu gminy Jabłonna przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których przybliżono dzieciom temat smogu – jego przyczyn, skutków i sposobu przeciwdziałania.

Organizując warsztaty chcieliśmy zainspirować osoby, zajmujące się edukacją młodzieży, do poszerzenia tematyki prowadzonych przez siebie zajęć o problematykę zanieczyszczenia powietrza.

Podczas warsztatów wykorzystany został mierniki jakości powietrza zakupione przez Gminę Jabłonna w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna w 2018 r. realizowana w Zespole Szkół w Jabłonnie” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie . Przy jego użyciu dzieci ze szkoły będą mogły prowadzić systematyczne badania jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu i podejmować stosowne działania w momencie przekroczenia  wartości  stężenia pyłów PM 2.5 oraz PM 10 w powietrzu odpowiedzialnych za powstanie smogu.

Powietrze jest jednym z niezbędnych do życia elementów środowiska. Jakość powietrza, którym oddychamy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie, dlatego musimy dbać o jego czystość.

W społeczeństwie panuje mylne przekonanie, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiada głównie przemysł, jednak to w znacznym stopniu mieszkańcy danego terenu powodują pogorszenie jego jakości, co wyraźnie można zaobserwować w sezonie grzewczym, podczas którego odnotowuje się najwyższe wskaźniki zanieczyszczeń, a przejrzystość powietrza wyraźnie maleje.

Zwiększenie świadomości na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz wpływu stanu powietrza na nasze zdrowie wymaga prowadzenia edukacji ekologicznej.