Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przeprowadzonych...

Aktualności

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach

Opublikowano: 18.12.2018 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok

Na mocy Zarządzenia nr 205/2018 Wójta Gminy Jabłomia z dnia 29 listopada 2018 r., w dniach 30 listopada - 7 grudnia 2018 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok.

Konsultacje miały formę:

1.       złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,

2.       złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,

Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugiablonna.bip.lubelskie.pl.

W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały.