Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gmina Jabłonna bardzo wysoko w...

Aktualności

Gmina Jabłonna bardzo wysoko w rankingu „Sukces kadencji”

Gmina Jabłonna bardzo wysoko w rankingu „Sukces kadencji”

Opublikowano: 02.01.2019 Koniec i początek roku to intensywny czas w samorządach, zakańczanie procesów inwestycyjnych, nowe przetargi, uchwalanie budżetu na przyszły rok, podsumowania i liczne sprawozdania. Taki czas nastał, m.in. również dla Gminy Jabłonna.
Podsumowanie mijających lat możemy zobaczyć w niezależnym rankingu „Wspólnoty” – są to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątek kilku aspektów: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym, m.in.:
 
–  Zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2013–2017. Pod uwagę bierzemy wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych.
–  Zmiana wielkości dochodów z PIT w latach 2013–2017.
– Zmiana wielkości dochodów z CIT w latach 2013–2017.
– Wielkość wydatków finansowanych z  dotacji z  unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2015–2017.
– Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku – liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2014–2017).
– Wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach podstawowych – zmiana w latach 2013–2016 (dane Centralnej komisji Egzaminacyjnej).
– Wskaźnik tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w gimnazjach w roku 2016 (dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – wskaźnik obrazuje poprawę stanu wiedzy uczniów na koniec tego etapu edukacji w porównaniu z sytuacją w chwili rozpoczynania nauki w gimnazjum).
– Zmiana odsetka dzieci w wieku 3–5 lat objętych opieką przedszkolną w latach 2013–2016 (uwzględnione zostały też dzieci w punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych).
 
            Według podanego rankingu Gmina Jabłonna awansowała aż o 763 miejsca z 1123. w rankingu gmin wiejskich za lata 2010-2013 na 360. miejsce z okresu 2013-2017 (na 1555 gmin wiejskich w Polsce). W województwie lubelskim zajęliśmy 8. miejsce, a wśród gmin powiatu lubelskiego 6. miejsce – co niewątpliwe nas cieszy, ponieważ nasza praca przynowi wymierne efekty.
 

Województwo

Gmina

Pozycja w ogólnopolskim rankingu

lubelskie

Głusk

11

lubelskie

Niemce

110

lubelskie

Konopnica

126

lubelskie

Wólka

175

lubelskie

Jastków

268

lubelskie

Żyrzyn

272

lubelskie

Biszcza

308

lubelskie

Jabłonna

360

lubelskie

Niedrzwica Duża

514

lubelskie

Wojciechów

781

lubelskie

Strzyżewice

1065

lubelskie

Krzczonów

1177

lubelskie

Garbów

1338

lubelskie

Borzechów

1375

lubelskie

Wysokie

1493

lubelskie

Zakrzew

1545

 
 
 Cały raport "Sukces kadencji" dostępny jest TUTAJ