Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne projektu zmiany...

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Konsultacje społeczne projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Opublikowano: 04.01.2019 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza konsultacje społeczne projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna.

Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii mieszkańców Gminy Jabłonna na temat proponowanych zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna.
Obszar objęty konsultacjami społecznymi stanowi cały teren gminy Jabłonna.

Formą konsultacji jest:

  • złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna, o których mowa w § 1;
  • złożenie w formie papierowej opinii co do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna, o których
    mowa w § 1.

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: m.ozimek@jablonna.lubelskie.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia 18 stycznia 2019 r.

Warunkiem udziału mieszkańców Gminy Jabłonna w konsultacjach jest podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanych dokumentów.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [180.77 KB]

Przykładowy wzór uwag zgłaszanych podczas konsultacji, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [33.50 KB]

Załącznik do Zarządzenia - projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna wraz z załącznikami graficznymi i prognozą oddziaływania na środowisko:

Tekst zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.12 MB]

Prognoza oddziaływania na środowisko, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.58 MB]

Chmiel Pierwszy - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.65 MB]

Chmiel Drugi - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.13 MB]

Chmiel-Kolonia - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.16 MB]

Czerniejów - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.45 MB]

Czerniejów-Kolonia - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.51 MB]

Jabłonna Pierwsza cz. I - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.86 MB]

Jabłonna Pierwsza cz. II - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.44 MB]

Jabłonna Druga cz. I - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.79 MB]

Jabłonna Druga cz. II - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.44 MB]

Jabłonna-Majątek - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.15 MB]

Piotrków Pierwszy - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.76 MB]

Piotrków Drugi - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.83 MB]

Piotrków-Kolonia - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.97 MB]

Skrzynice Pierwsze - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.33 MB]

Skrzynice Drugie - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.66 MB]

Skrzynice-Kolonia - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.60 MB]

Tuszów - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.61 MB]

Tuszów-Kolonia - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.37 MB]

Wierciszów - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.49 MB]

Wierciszów-Kolonia - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.96 MB]

Uchwała Rady Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do zmian w Miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [172.01 KB]