Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Otwarty konkurs ofert na wsparcie...

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku - sport

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku - sport

Opublikowano: 07.01.2019 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku
Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jabłonna poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 94% całkowitego kosztu zadania.
 
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które statutowo działają w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Jabłonna, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.
 
Rodzaje wspieranych zadań - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
  1. prowadzenie szkolenia sportowego na terenie Gminy w różnych dyscyplinach sportu,
  2. organizacja zawodów sportowych lub udział w zawodach sportowych,
  3. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,
  4. organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań.

Wiecej informacji o konkursie znajduje się w ogłoszeniu o konkursie: