Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Odczyty z kolektorów słonecznych...

Aktualności

Odczyty z kolektorów słonecznych montowanych w latach 2014-2015 (I edycja)

Odczyty z kolektorów słonecznych montowanych w latach 2014-2015 (I edycja)

Opublikowano: 16.01.2019 Informujemy, że w dniach 15-30 stycznia 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna Pan Zbigniew Głąb oraz Pan Bogusław Mituła będą dokonywali odczytu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z kolektorów słonecznych w 2018 r. zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna.
Osoby te posiadają stosowne identyfikatory. Prosimy o umożliwienie pracownikom dokonania odczytu ze sterownika znajdującego się najczęściej w kotłowni.W przypadku nieobecności w domu prosimy o dokonanie odczytu i podanie rocznego raportu energii cieplnej wyprodukowanej w 2018 r. do Urzędu Gminy Jabłonna osobiście lub telefonicznie pod nr 81 561 05 77.