Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Odczyty z kolektorów słonecznych...

Aktualności

Odczyty z kolektorów słonecznych montowanych w latach 2014-2015 (I edycja)

Odczyty z kolektorów słonecznych montowanych w latach 2014-2015 (I edycja)

Opublikowano: 16.01.2019 Informujemy, że w dniach 15-30 stycznia 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna Pan Zbigniew Głąb oraz Pan Bogusław Mituła będą dokonywali odczytu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych z kolektorów słonecznych w 2018 r. zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna.
Osoby te posiadają stosowne identyfikatory. Prosimy o umożliwienie pracownikom dokonania odczytu ze sterownika znajdującego się najczęściej w kotłowni.W przypadku nieobecności w domu prosimy o dokonanie odczytu i podanie rocznego raportu energii cieplnej wyprodukowanej w 2018 r. do Urzędu Gminy Jabłonna osobiście lub telefonicznie pod nr 81 561 05 77.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych