Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego...

Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna

Opublikowano: 04.02.2019 Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych