Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Protokół z oceny ofert na wsparcie...

Aktualności

Protokół z oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Protokół z oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Opublikowano: 05.02.2019 Protokół z oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego ogłoszonym w dniu 7 stycznia 2019 r.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych