Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wyłożenie do publicznego wglądu zminy...

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu zminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna

Wyłożenie do publicznego wglądu zminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna

Opublikowano: 11.02.2019 Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu przeprowadzane jest celem zapoznania mieszkańców Gminy Jabłonna ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna.
Obszar objęty konsultacjami społecznymi stanowi cały teren gminy Jabłonna.

Uwagi do projektu można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: m.ozimek@jablonna.lubelskie.pl, opinie w formie papierowej można składać na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek.

Wyłożenie do publicznego wglądu trwać będzie w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 4 marca 2019 r. w godz 10:00 - 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna

Dyskusja publiczna odbędzie się 26 lutego 2019 r. w Centrum Kultury Gminy Jabłonna, Piotrków Drugi 10, 23-114 Piotrków Drugi o godz. 14:00

 

Tekst Zmiany MPZP Gminy Jabłonna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.12 MB]

Prognoza odziaływania na środowisko, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.39 MB]

Przykładowy wzór uwag, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [182.36 KB]


Chmiel Drugi - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.29 MB]

Chmiel Pierwszy - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.30 MB]

Czerniejów-Kolonia - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.56 MB]

Czerniejów - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.49 MB]

Jabłonna Druga cz. 1 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.00 MB]

Jabłonna Druga cz. 2 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.83 MB]

Jabłonna-Majątek - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.96 MB]

Jabłonna Pierwsza cz. 1 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.90 MB]

Jabłonna Pierwsza cz. 2 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.67 MB]

Chmiel-Kolonia - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.04 MB]

Piotrków-Kolonia - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.47 MB]

Skrzynice-Kolonia - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.45 MB]

Piotrków Drugi - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.02 MB]

Piotrków Pierwszy - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.70 MB]

Skrzynice Drugie - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.85 MB]

Skrzynice Pierwsze - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.84 MB]

Tuszów cz. 1 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.68 MB]

Tuszów cz. 2 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.84 MB]

Wierciszów cz. 1 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.55 MB]

Wierciszów cz. 2 - zmiany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.66 MB]